Analyse

De kracht van Business Intelligence (BI) ligt in het ontdekken van patronen door analyses uit te voeren door een combinatie te maken van grote hoeveelheden data met verschillende organisatie eenheden. Allerlei type analyses worden uitgevoerd zoals voorspellingen, trends en segmentatie.

Geografische Informatie Systemen (GIS) en geografische analyses spelen daarin een bijzondere rol. Het gaat niet alleen om het visualiseren en communiceren van de resultaten op een kaart, maar ook om gebruik te maken van het geografische component in de administratieve gegevens. Denk hierbij aan woonplaats, postcode of verkooprayon. GIS brengt de dimensie van locatie analyse, visuele analyse en netwerk analyse. Bovenstaand staat ook wel bekend onder de term Location Analytics, mede gepionierd door Esri. Location Analytics voegt een ruimtelijke dimensie toe aan de analyse voor bedrijfsvraagstukken zoals inzicht krijgen in verzorgingsgebieden, vestigingsplaatsanalyse, performance van filialen en doelgroepanalyse. Kort gezegd, BI-software is gericht op het beantwoorden van vragen over “wie” en “wat”. GIS voegt daaraan het antwoord “waar” toe.

Bron: http://www.esri.nl/business-intelligence

Voorbeelden van Analyse kaarten