Verrijk uw klant adresgegevens met XY coördinaten

Door het verrijken van de adresgegevens van uw klanten met XY coördinaten is het mogelijk uw klanten te plotten op een kaart. Hierdoor is GEO analyse mogelijk en kunnen bijvoorbeeld de omzetgegevens van uw klanten inzichtelijk gemaakt worden op een kaart. De XY-coördinaten worden zeer nauwkeurig bepaald aan de hand van de BAG database van het kadaster.

Uw bestand (excel of .csv) met adresgegevens stuurt u naar ons op en Chrystal verrijkt deze met XY-coördinaten, zodat u deze weer in uw eigen rapportage- of  GIS-systeem kan inlezen. Ook kunnen wij uiteraard de kaarten voor een GEO-analyse