Thematische kaarten

Thematische kaarten zijn gespecialiseerde kaarten. Kenmerken van een of meerdere thema’s kunnen hierop zijn afgebeeld. Zo wordt er een onderwerp belicht zoals bijvoorbeeld bezienswaardigheden, klimaat, grondgebruik, natuur of bevolkingsdichtheid.

Vaak wordt als basis een beperkt aantal topografische zaken gebruikt, zoals belangrijke plaatsen, kanalen, rivieren, wegen en landsgrenzen.

Het doel van een thematische kaart is het kunnen analyseren, verklaren en visualiseren.

Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld beleidsondersteuning, opleiding en onderzoek.

Voorbeelden van thematische kaarten